23 лютого 2017 року відбулося чергове засідання загальношкільного батьківського комітету, на якому були розглянуті питання:

- представлення проекту "Нова українська школа" (директор КЗ "НВК "Долинська гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради" Свічкарьова І.Б.);

- організація харчування учнів;

- завершення навчального року;

- небезпечне використання інтернету учнями "Небезпечні пастки в соціальних мережах" ( практичний психолог Ніколенко Н.І.).

На засіданні батьківського комітету проведено звітність про надходження та використання батьківських благодійних внесків.

/Files/images/bat_zbori/IMG_5161.JPG

/Files/images/bat_zbori/IMG_5180.JPG


09 лютого 2017 року відбулися батьківські збори батьків 11-х класів. Заступник директора з навчально-виховної роботи Тарасова І.А. довела до присутніх інформацію про реєстрацію на ЗНО - 2017 та особливості її проведення.

/Files/images/bat_zbori/IMG_4481.JPG


23 листопада 2016 року відбулося засідання загальношкільного батьківського комітету, на якому були розглянуті питання щодо організації навчально-виховного процесу. Було прийнято ряд рішень щодо співпраці батьківської громадськості з педагогічним та учнівським колективом.З інформацією про навчально-виховний процес у 2016-2017 р. розповіла директор Свічкарьова І.Б. Соціальний педагог Дорошенко Є.С.ознайомила присутніх з соціальним паспортом та пільгами, якими користуються дана категорія учнів. Засідання пройшло продуктивно та результативно. Дякуємо всім батькам, які не байдужі до проблем школи та допомагають у їх вирішенні.

/Files/images/bat_zbori/IMG_1976.JPG

/Files/images/bat_zbori/IMG_1977.JPG

/Files/images/bat_zbori/IMG_1979.JPG

Протокол № 1

засідання загальношкільного батьківського комітету КЗ « НВК «Долинська гімназія – ЗШ І-ІІІ ст. № 3 Долинської районної ради»
від 23.11.2016 року

Голова засідання: Завгородня Тетяна Борисівна
Присутні: голови (представники) батьківських комітетів класів (29 осіб)
(список додається); адміністрація школи

Порядок денний:

1. Затвердження порядку денного.

2. Про організацію навчально-виховного процесу у 2016-2017 н. р.

3. Про організацію харчування та забезпечення підручниками учнів школи.

4. Про пільгові категорії дітей та надання їм соціальних пільг згідно чинного законодавства.

5. Звіт про використані кошти за минулий навчальний рік.

6. Перевибори голови батьківського комітету та скарбника фонду допомоги школи.

7. Про порядок отримання благодійної допомоги навчальним закладом.

1. Слухали по першому питанню:
Голову батьківського комітету школи Завгородня Т.Б.

Рішення:
Порядок денний затвердити . Доповнення до порядку денного відсутні. Одноголосно.

2. Слухали по другому питанню

Директора закладу Свічкарьову І.Б., яка ознайомила присутніх з особливостями організації навчально-виховного процесу у 2016-2017 н. р. , з структурою роботи закладу та термінами проведення осінніх та зимових канікул.

Рішення:

Інформацію взяти до відома

3. Слухали по третьому питанню

Директора закладу Свічкарьову І.Б., яка довела до відома особливості харчування учнів у закладі. Безкоштовним гарячим харчуванням забезпечені:

· учні 1-4-х класів (сума за харчування - 4.00 грн. на день)

· учні 1-4–х класів, які відносяться до категорії : діти-сироти, діти учасників АТО, малозабезпечені сім’ї та діти позбавлені батьківського піклування (сума за харчування - 8.50 грн. на день)

· учні 5-11-х класів, які відносяться до категорії: діти-сироти, діти учасників АТО, малозабезпечені сім’ї та діти позбавлені батьківського піклування (сума за харчування – 4.50 грн. на день)

Щодо забезпечення підручниками 4,7 класів Інна Борисівна повідомила, що міністерство освіти і науки України планує до кінця І семестру забезпечити школи підручниками.

Рішення:

Інформацію взяти до відома та довести батькам на класних батьківських зборах.

4. Слухали по четвертому питанню

ДорошенкоЄвгенію Сергіївну, соціального педагога закладу з узагальненою інформацією по соціальному паспорту КЗ НВК № 3 (налічується 25 категорій учнів: дітей сиріт – 4, дітей, позбавлених батьківського піклування – 8, дітей-інвалідів - 17, обдарованих -98, дітей, які підвозяться до закладу – 70, дітей тощо. та про пільги, які надаються різним категоріям дітей у закладі (діти-сироти харчуються безкоштовно, підвозять мікроавтобусом безкоштовно до школи учнів із малозабезпечених сімей). Соціальний педагог закладу звернулася з проханням до БК: донести до батьків школи інформацію про пільги, якими можуть користуватися діти у навчальному закладі згідно Закону України та, при необхідності, надавати відповідні довідки.

Рішення: представникам БК школи донести інформацію до батьків у класних колективах про наявний соціальний паспорт закладу та про пільги, якими користуються учні згідно Закону України.

5. Слухали по п’ятому питанню

Скарбника фонду допомоги закладу Василенко Олену Анатоліївну, яка прозвітувала перед присутніми про використані кошти за 2015-2016 н. р. Кожному голові батьківського комітету класу були надані письмові звіти про використані кошти для ознайомлення батьків класних колективів. Окрім того, представники батьківських комітетів мали можливість переглянути та перевірити наявність всієї звітної документації (клопотань адміністрації щодо виділення коштів, чеки на придбання матеріалів, накладних).

Рішення:

Звіт взяти до відома. Головами батьківських комітетів в обов’язковому порядку на класних зборах ознайомити батьків з письмовими звітами про використані кошти за 2015-2016 н. р. Звіти про використані кошти розмістити на сайті школи на сторінці «Батькам» в рубриці «Фінансовий звіт».

6.Слухали по шостому питанню:

Члени батьківського комітету школи запропонували продовжити повноваження:

· голови БК школи Завгородньої Тетяни Борисівни

· скарбника фонду допомоги школи Василенко Олени Анатоліївни

· секретаря БК школи Волкотруб Олени Володимирівни
Рішення:

Залишити головою батьківського комітету КЗ « НВК «Долинська гімназія – ЗШ І-ІІІ ст. № 3 Долинської районної ради» Завгородню Тетяну Борисівну одноголосно.

«За» ___28____ «Проти» ___-____ «Утримались» ___-___

Залишити скарбником фонду допомоги закладу Василенко Олену Анатоліївну

«За» ___28____ «Проти» ___-____ «Утримались» ___-___

Залишити секретарем БК Волкотруб Олену Володимирівну

«За» ___28____ «Проти» ___-____ «Утримались» ___-___
7.Слухали по сьомому питанню:

Голову батьківського комітету Завгородню Т.Б.

Ознайомила голів БК з основним нормативним документом, що регулює питання, пов'язані з благодійною діяльністю в ЗНЗ Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 р. №531/97-ВР ( в текст внесено зміни та благодійництва, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, доповнення Законом України від 7 березня 2001 р. №3091-111). Цей Закон визначає загальні засади спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, гарантує державну підтримку її учасникам, створює умови для діяльності благодійних організацій відповідно до законодавства України.

Листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків».

Іншими нормативними документами, які регулюють процес надходження благодійних внесків, єЗакон України «Про освіту», Бюджетний кодекс Українивід 8 липня 2010 р. № 2456-УІ (із змінами),Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. №1222 (із змінами), Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України«Щодо збору коштів з батьків»від 13.10.2011 р. №1/11-9472.

Згідно з пунктом 2 Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, благодійні внески надаються благодійниками набувачам угрошовій формідля потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також яктовари, роботи, послуги.Такі благодійні внески, пожертви належать до власних надходжень закладу.

Всі надходження благодійних внесків та спонсорської допомоги ЗНЗ в обов'язковому порядку оприбутковуються та використовуються на цілі, на які вони надавалися. Благодійні внески в навчальному закладі приймаються винятковона добровільних засадахз обов'язковим документальним оформленням.

Для приймання матеріальних цінностей у вигляді благодійної допомоги в ЗНЗ наказом повинна бути створена комісія по оприбуткуванню матеріальних цінностей. Комісія складає акт-оприбуткування товарно-матеріальних цінностей та передає його директору на затвердження в одноденний термін після проведення засідання. В акті зазначають найменування, кількість матеріальних цінностей, а також їх вартість.

Один примірник акта - оприбуткування передається в бухгалтерію відділу освіти в трьохденний термін Для реєстрації актів-оприбуткування ведеться Журнал реєстрації актів-оприбуткування матеріальних цінностей. Отримання благодійної допомоги у вигляді виконаних робіт, наданих послуг оформляється актами приймання-передачі результатів робіт, спожитих послуг, за якими потім можна відобразити в обліку отриману допомогу.

З метою уникнення безсистемних та неконтрольованих зборів коштів з батьків в ЗНЗ

  • систематично проводяться звітування перед батьківською та педагогічною громадськістю (на засіданнях Ради закладу, батьківських конференціях, зборах трудового колективу, виробничих нарадах);
  • забезпечується постійне інформування громадськості про надходження і використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті навчального закладу;
  • проводиться відповідна роз'яснювальна робота серед громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

Рішення:

1. Визначити благодійну допомогу у фонд школи у розмірі 10 (десять грн.) на місяць з кожного учня.

2. При отриманні благодійної допомоги батьківським комітетом КЗ «НВК «Долинська гімназія – ЗШ І-ІІІ ст. № 3 Долинської районної ради» керуватися основним нормативним документом, що регулює питання, пов'язані з благодійною діяльністю в ЗНЗ Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 р. №531/97-ВР (доповнення від 7 березня 2001 р. №3091-111), іншими нормативними документами, які регулюють процес надходження благодійних внесків: Закон України «Про освіту», Бюджетний кодекс Українивід 8 липня 2010 р. № 2456-УІ (із змінами),Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. №1222 (із змінами), Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України«Щодо збору коштів з батьків»від 13.10.2011 р. №1/11-9472, Листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків».

«За» ___29____ «Проти» ___-____ «Утримались» ___-___


Голова БК школи Завгородня Т.Б.

Секретар БК Волкотруб О.В.

Директор школи Свічкарьова І.Б.

Інформація про голів (представників) батьківських комітетів станом на 23.11.2016 р.

Клас Прізвище, ім’я по батькові
1-А Кузьменко Ольга Володимирівна
1-Б Нозіна Оксана Валентинівна
1-В Піліпенко Ірина Вікторівна
1-Г Мірошник Марина Володимирівна
2-А Чумаченко Вікторія Миколаївна, Куксенко Олена Михайлівна
2-Б Коваленко Ольга Сергіївна
2-В Піліпенко Ірина Вікторівна
3-А Еленгаут – Івасюк Світлана Анатоліївна
3-Б Досяк Жанна Вікторівна
4-А
4-Б Василенко Олена Анатоліївна
4-В
5-А Москаленко Наталії Борисівна
5-Б Стоматова Еля Сарібєковна
5-В
5-Г Доценко Надія Іванівна
6-А Волкотруб Олена Володимирівна
6-Б Піліпенко Ірина Вікторівна
6-В Пікінер Ірина Вікторівна
7-А Коваленко Ольга Сергіївна
7-Б Петренко Надія Сергіївна
7-В Литвиненко Ірина Анатоліївна
8-А
8-Б Коваль Світлана Яківна
8-В Сопільняк Людмила Миколаївна
9-А Коваль Наталія Іванівна
9-Б Завгородня Тетяна Борисівна
9-В
10-А Капканець Наталія Анатоліївна
10-Б Кузнєцова Тетяна Олексіївна
11-А Журба Ольга Володимирівна
11-Б Ярмошенко Любов Анатоліївна, Давидовська Любов Гргорівна
Кiлькiсть переглядiв: 777

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.